Dominik Lejman - Opatrzenie / Healing Loop. Wystawa

Dominik Lejman - Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA Gdańsk
with english subtitles